Innan du genomför en uppdatering eller återställning av din enhet så är det alltid rekommenderat att säkerhetskopiera. Du hittar en guide för detta hos Apple genom att klicka här.

Det är viktigt att din enhet hålls uppdaterad för att få de senast tillgängliga säkerhetsuppdateringarna och även uppdateringar som gör enheten stabil. Om man inte uppdaterar sin enhet regelbundet ökar risken för problem.

1. Anslut din laddare så att enheten inte stängs av medan uppdateringen körs.

2. Gå till Inställningar > Allmänt > Programuppdatering.

3. Tryck på knappen Hämta och installera och om enheten frågar ifall du vill ta bort appar tillfälligt så väljer du antingen Fortsätt eller Avbryt. Fortsätter du så kommer enheten avinstallera appar för att ge utrymme för uppdateringen. När uppdateringen är färdig kommer apparna installeras automatiskt igen.

4. Välj Installera nu om du vill påbörja uppdateringen direkt eller Installera i natt om du vill genomföra uppdateringen vid ett senare tillfälle. Väljer du att installera i natt senare så tänk på att sätt enheten på laddning innan du går och lägger dig.

Nu är din enhet uppdaterad.

Får du problem med ovanstående så kan du ta kontakt med vår kundservice.

 

billigteknik.se