När du skapar partitioner på en standarddisk med hjälp av Diskhantering, formateras de tre första volymerna som primära partitioner. Från och med den fjärde volymen kommer var och en av volymerna att konfigureras som en logisk enhet inom en utökad partition. Mer information finns i Vad är partitioner och logiska enheter?

 1. Öppna Datorhantering genom att högerklicka på Startmenyn > Diskhantering.

 2. Högerklicka på ett område på hårddisken som inte är allokerat, och klicka sedan på Ny enkel volym.

 3. Klicka på Nästa guiden Ny enkel volym.

 4. Ange storleken för volymen som du vill skapa i megabyte (MB) eller godkänn den maximala storleken och klicka sedan på Nästa.

 5. Acceptera standardenhetsbeteckningen eller välj en annan enhetsbeteckning för partitionen och klicka sedan på Nästa.

 6. Gör något av följande i dialogrutan Formatera partition:

  • Om du inte vill formatera volymen på en gång klickar du på Formatera inte den här volymen och sedan på Nästa.

  • Om du vill formatera volymen med standardinställningarna klickar du på Nästa.

 7. Granska dina val och klicka sedan på Slutför.

 

billigteknik.se