Börja med att ladda ned verktyget för att skapa ett installationsmedia genom att klicka här.

 

Uppgradera från Windows 7 eller 8.1
För att uppgradera till Windows 10 så krävs en giltig licens av antingen Windows 7 eller 8.1. Windows 7-licensen brukar sitta fysiskt på datorns chassi medan Windows 8.1 har sin licens digitalt aktiverat. Du behöver alltså inte leta upp din produktnyckel/licens om du har Windows 8.1.

1. Ladda ned verktyget ovan och Kör programmet. Du måste vara administratör på datorn för att genomföra installationen.

2. Klicka på Uppgradera den här datorn nu och sedan Nästa.

3. När nedladdningen är slutförd så följer du instruktionerna på skärmen för att installera Windows 10.

 

Gör en ren installation av Windows 10 på en redan Windows 10-aktiverad dator
Du behöver ett USB-minne på minst 8gb för att skapa ett installationsmedia.

1. Ladda ned verktyget ovan och Kör programmet. Du måste vara administratör på datorn för att genomföra installationen.

2. Välj Skapa installationsmedia för en annan dator och klicka sedan Nästa.

3. Välj vilket Språk och utgåva du vill skapa installationsmedia för. Här är det viktigt att välja samma utgåva (Home, Professional etc.) som du haft tidigare och som din produktnyckel är godkänd för. 

4. Välj vilket medium du vill använda. Om du vill skapa ett USB-minne så väljer du USB-enhet (all information på USB-minnet raderas innan filerna för Windows 10 läggs över). Välj ISO-fil om du vill bränna en DVD-skiva istället.

Då har du skapat ett installationsmedia och följer då nedanstående instruktioner:

 

Innan du installerar Windows 10 bör du spara eventuellt arbete och säkerhetskopiera din dator. Om du använde verktyget för att skapa media och laddade ned en ISO-fil för Windows 10 behöver du bränna den på en DVD innan du följer de här anvisningarna.

1. Anslut USB-enheten eller sätt in DVD:n på datorn som du vill installera Windows 10 på.
2. Starta om din dator.

Om din dator inte startas automatiskt mot USB-eller DVD-mediet kan du behöva öppna en startmeny eller ändra startordningen i datorns BIOS- eller UEFI-inställningar. Om du vill öppna en startmeny eller ändra startordningen behöver du vanligtvis trycka på en tangent (t.ex. F2, F12, Delete eller Esc) direkt efter du startat datorn. Instruktioner för hur du kommer åt startmenyn eller ändrar din dators startordning finns i dokumentationen som medföljde din dator eller på tillverkarens webbplats. Om du inte kan se USB- eller DVD-medieenheten i listan med startalternativ kan du behöva kontakta datortillverkaren för att få instruktioner om hur du tillfälligt inaktiverar Säker start i dina BIOS-inställningar.

Om det inte fungerar att ändra startmenyn eller startordningen så att din dator direkt startar med det operativsystem du vill ersätta kan det bero på att datorn inte blev helt avstängd. För att säkerställa att datorn stängs av helt väljer du av/på-knappen på inloggningsskärmen eller på Start-menyn och väljer Stäng av.


Ange språk, tid och tangentbordsinställning på sidan Installera Windows och välj Nästa.


Välj Installera Windows.

(Källa: https://www.microsoft.com/sv-se/software-download/windows10)

 

 

billigteknik.se