1. Starta enheten och gå till Inställningar > Allmänt > Nollställ.

2. Välj alternativet Radera allt innehåll och inst. 

3. Enheten kommer fråga efter ditt lösenord, mata in detta och bekräfta radering.

4. Nu kommer enheten raderas och detta brukar ta några minuter.

5. När enheten startats om kan du ställa in den som om det vore en ny enhet.

 

billigteknik.se